Der har været meget fokus de seneste dage på prisstigninger hos YouSee. Flere steder har man kunnet læse om utilfredse kunder, der truer med at opsige deres abonnementer hos YouSee.

De udmeldte prisstigninger hos YouSee gælder ikke for os i AF86. De gælder her og nu for YouSees egne kunder og dermed ikke kunder i antenneforeninger og boligforeninger.

Vi må dog forvente en prisstigning fra 1. januar. Omfanget kender vi endnu ikke, men vi melder selvfølgelig prisstigninger ud, så snart vi kender dem. 

Det vil forventeligt ske her:

  • Her på hjemmesiden
  • I Bredbåndsnyt, der udkommer i december
  • Sammen med opkrævninger, der udsendes sidst i november (via Nets og i vores nye selvbetjeningssystem Panther)