Radio

Radio via FM-signal

I AF86 har vi vores eget FM-signal. Her får du adgang til radiokanalerne 'som i gamle dage' ved at finde dem på et FM-bånd. Du bruger radiostikket i din væg, der hvor du også har tv-stikket. 

I AF86 har vi mulighed for at sende FM-signalet via en aftale med YouSee. Vi er dog ikke selv herre over, hvor længe denne aftale kan fortsætte, da vi må forvente, at YouSee på et tidspunkt ønsker at bruge pladsen i nettet til noget andet. 

Vi anbefaler derfor, at du bliver digital og lytter til radio på den vis. Danmarks Radio har nogle gode hjælpesider til at komme i gang. 

YouSee har kort før nytår afskaffet muligheden for at lytte til radio via tv-boksen.  

Priser på TV

Få et samlet overblik over vores priser på TV.

Se priser på TV

Hjælp til TV

Oplever du problemer med dit TV?

Få hjælp til dit TV