Til tonerne af Midsommervisen blev dette års repræsentantskabsmøde i Antenneforeningen af 1986 sunget og spillet i gang. Det blev et møde, der i høj grad handlede om den forrygende tilvækst og foreningens gode økonomi på trods af, at det har været et omskifteligt år.

Vi er non-profit

Formand Dan Norén bød velkommen til de nye boligafdelinger, som har valgt at tilslutte sig AF86. På grund af det stigende antal medlemmer er det lykkedes at sænke priserne igen i år.
”Vi vil arbejde med at sikre fair priser, god service og sikker drift, men det er vigtigt at huske på, at vi er non-profit,” fortalte Dan Norén repræsentantskabet.
Det er derfor kun fair, at overskuddet fra 2018 kommer kunderne til gode i 2020. Her falder driftsbidraget med 27,5 pct. Det vil sige, at hver husstand skal betale 5,46 kr. mindre om måneden.

Udskiftning på posterne

Undervejs i sin beretning for det forgangne år kunne bestyrelsesformand Dan Norén berette om formandsskiftet i starten af året. Han fik lov at overtage formandsposten efter Hugo Thyge, som forlod posten kort tid efter sidste års repræsentantskabsmøde. Dan Norén har efter et år på posten valgt at genopstille som formand, og han blev på mødet valgt af et samstemmigt repræsentantskab.
”Husk det er kun for ét år, venner,” lød det fra Dan Norén, der synes, at det forgangne år har været både hårdt og sjovt. Året har nemlig budt på forhandlinger med YouSee og udskiftning af foreningens forretningsfører.

På mødet fik repræsentantskabet mulighed for at hilse på AF86’s nye forretningsfører Per Rokkedal.
Der var lutter opbakning til beretningen, regnskabet og budgettet. Der var genvalg til alle på bestyrelsesposterne; Claus Hansen, Torben Riedel, Trygvi Streymnes, Per Seirup, Roan Blichfeldt bevarede alle deres pladser i bestyrelsen.

Der var også genvalg på suppleantposten til Per Mogensen, mens der blev budt velkommen til Charlotte Birkved fra boligafdelingen Askerød i Greve, som ny suppleant i bestyrelsen.