Priser på internethastigheder - boligafdelinger med almindelige hastigheder

Nedenstående priser på internet gælder for dig, der bor i en boligafdeling, som endnu ikke har valgt at opgradere til de nye giga-hastigheder. Priser og produkter gælder fra 1. januar 2021.

  • 10/10 Mbit/s 75 kr. /md
  • 200/200 Mbit 100 kr. /md
  • 450/450 Mbit/s 160 kr. /md

Priser på internethastigheder - boligafdelinger med giga-hastigheder

Nedenstående priser på internet gælder for dig, der bor i en boligafdeling, som har valgt at opgradere til de nye giga-hastigheder. Priser og produkter gælder fra 1. januar 2021.

  • 10/10 Mbit/s 75 kr. /md
  • 400/400 Mbit 100 kr. /md
  • 1000/1000 Mbit 160 kr. /md

Priser på oprettelse, ændringer og opsigelse af internet

  • Oprettelse/ændring af internet 0 kr.
  • Hastelevering af internet 300 kr.
  • Offentlig IP-adresse 120 kr. /år + 150 kr.
  • Opsigelse af internet 0 kr.

Øvrige priser og gebyrer på internet