Det er forbundet med store omkostninger, både direkte og administrativt, at udsende regninger, og da vi også skal betale kvartalsvis til vores leverandører, er det besluttet at overgå til kvartalsfakturering.

Hermed kan vi reducere vores omkostninger, som i sidste ende skal betales af medlemmerne og som dermed kommer alle i fællesskabet til gavn.

Betaling vil komme til at ske den 1. februar for månederne februar, marts og april, 1. maj for månederne maj, juni og juli, 1. august for månederne august, september og oktober og 1. november for månederne november, december og januar. Første kvartalsfakturering bliver den 1. februar 2021.