Det årlige repræsentantskabsmøde var – igen – en fredsommelig affære. Der var ikke kampvalg til bestyrelsen, ingen indkomne forslag og ingen, der stemte imod regnskab, budget og beretning, men der var dog debat og kritiske røster undervejs.

Ved bestyrelsens beretning for det forløbne år, spurgte flere ind til beslutningen om at skifte til kvartalsvis betaling, der blev indført i februar i år. Her gik kritikken på det generelle i at skulle betale tre måneder frem mod en måned fremad og på at medlemmerne ikke havde fået en mail med information om overgangen til kvartalsvis betaling. Endelig blev der spurgt ind til, hvordan foreningen hjælper de medlemmer, der har haft vanskeligt ved at skulle betale for tre måneder på en gang.

Store udgifter til rykkere

Her svarede Dan Norén, bestyrelsesformand, og Per Rokkedal, forretningsfører for AF86, i fællesskab, at udgifterne til at håndtere rykkerskrivelser ved månedsvis betaling var blevet så store, at det ikke var rimeligt over for fællesskabet at fastholde den månedlige betaling.

Dan Norén fortalte også, at medlemmerne var informeret via hjemmeside, Bredbåndsnyt, afdelingsbestyrelser, boligforeninger og at det havde stået på den faktura alle modtager, at foreningen fra 1. februar 2021 ville overgå til kvartalsvis betaling. Formanden fortalte også, at det ikke var muligt at sende informationen på mail, da medlemmerne ikke har givet samtykke til det, og at foreningen derfor kunne risikere en GDPR-sag.

Det blev også fortalt, at foreningen forventer at kunne spare omkring 700.000 kr. om året på at have skiftet til kvartalsvis betaling, og at knap 90 husstande har fået hjælp sprede betalingen ud. Ifølge Per Rokkedal regner man ikke med, at nogen har brug for hjælp efter august i år, og der har ikke været en mærkbar nedgang i tv-pakker og internetforbindelser ved skiftet til kvartalsvis betaling.

Bestyrelsen blev genvalgt

Under ’Eventuelt’ blev der spurgt ind til foreningens plan om at stable en informationsturne på benene til efteråret. Det havde formanden nævnt i beretningen, og det var der flere, der gerne ville høre mere om.

Ideen er, at AF86 i samarbejde med Dansk Kabel TV tager på turne i efteråret for at fortælle mere om de nye internethastigheder og anvendelsen af routere. Det vil der blive informeret mere om efter sommerferien.

Som nævnt fandt personvalgene sted uden modkandidater, så bestyrelsen består i dag fortsat af:

Dan Norén, bestyrelsesformand og forretningsudvalg
Torben Riedel, næstformand og forretningsudvalg
Claus Hansen, forretningsudvalget
Villy Sørensen, forretningsudvalget
Trygvi Streymnes
Steen Kevings
Karin Engraf
Per Mogensen
Per Seirup
Rutger Vagnild
Roan Blichfeldt
Charlotte Birkved, suppleant
Finn Stubtoft, suppleant

Formanden kunne desuden fortælle at bestyrelsen til efteråret afholder et seminar med det formål at opdatere den nuværende forretningsstrategi, så bestyrelsens arbejde i de kommende år fortsat er i tråd med udviklingen i markedet. Endelig kunne det konstateres, at foreningen kommer ud af 2020 med et overskud på 1,3 mio. kr.

Efter mødet var det en tilfreds formand, der gjorde status. ”Vi har haft en god aften med en rigtig fin dialog. Vi har diskuteret kvartalsvis betaling, men vi har gjort det i en god tone. Det synes jeg er en af de bedste ting ved denne forening, at vi i fora som dette taler ordentligt til og med hinanden. Det kommer der altså de bedste løsninger ud af,” sagde formanden og fortsatte ”ja, det var en rolig aften, men måske er det et godt tegn for vores forening.”