Det årlige repræsentantskabsmøde i AF86 var, som så meget andet i år, udskudt pga. Covid-19. Da det endelig kunne afholdes, var fremmødet da heller ikke stort, men de der var til stede, fik et par hyggelige timer.

Som det første stod Dan Norén, bestyrelsesformand, for årsberetningen. Det var en beretning, der kom langt omkring med emner som situationen mellem YouSee og Discovery, ventetider til foreningens kundeservice, streaming vs. ’almindelige’ tv-pakker og de igangværende forhandlinger med Dansk Kabel TV blev nævnt af formanden. Også foreningens internetforsyning var et tema under beretningen.

Bestyrelsen ønsker, at forhandlingerne munder ud i højere hastigheder op til 1GB, fortsat meget attraktive og lavere priser, således det som i dag også fremover, vil være en stor fordel for vores medlemmer selv at eje sin infrastruktur, fremfor at lade andre eje det. Der er lige nu stor fokus på infrastruktur, hvor TDC og andre fiberselskaber gerne vil installere ”gratis” mod at eje (have monopol på) adgangen til boligen. Gratis er det dog ingenlunde, da vores medlemmer efterfølgende får lov at betale for produkter til langt højere priser.

Der skal fortsat være fokus på stabilitet og driftssikkerhed, og så skal aftalen også gerne munde ud i, at det bliver muligt at skifte tv-pakke hurtigere end i dag, hvor det tager 14 dage. Målet er at det højst skal tage fem dage.

Også foreningens nye administrationssystem med det dyriske navn Panther blev nævnt. Det giver medlemmerne mulighed for via en selvbetjening på hjemmesiden at oprette sig og derpå selv skifte tv-pakke og internethastighed, melde flytning og mange andre ting, som man også møder andre steder. Det gør det nemmere for det enkelte medlem i hverdagen og letter nogle administrative ting for foreningen, hvor kundeservice så kan fokusere på de lidt vanskeligere sager og yde en bedre service der.

Man kan som medlem finde vej til Panther ved at bruge foreningens hjemmeside. Øverst er ’Mit AF86’, der giver adgang til selvbetjening.

Senere på mødet blev Dan Norén genvalgt som formand uden modkandidater. Der var også genvalg til bestyrelsen til Karin Engraf, Villy Sørensen, Steen Kevings og Rutger Vagnild, mens Per Mogensen skifte sin status som suppleant ud med rollen som bestyrelsesmedlem, i det Hans-Jørgen Nielsen ikke genopstillede. Charlotte Birkved blev genvalgt som suppleant og Finn Stubtoft blev ny suppleant til bestyrelsen.