AF86 leverer internet i samarbejde med Dansk kabel TV. 

Du kan måle din internet-hastighed og få svar på, om den er hurtigt nok. Husk at bruge et ethernet-kabel mellem din computer og din router. Så bliver testen mere pålidelig.