Det er sundt at finde ud af, om man har det godt. Så det gjorde antenneforeningen først på året, da et spørgeskema skulle tage temperaturen på foreningens produkter.

I spørgeskemaet blev der spurgt til Bredbåndsnyt, Håndbogen, hjemmesiden og til tv-boks og bland selv-tv. Både foreningens bestyrelse og administrationen ønskede at vide, hvad I synes om de produkter, der bliver udgivet, og hvad I synes om bland selv-tv og tv-boks.

”Vi ville gerne vide, om vi kan blive bedre. Vi udgiver nogle trykte magasiner og har en hjemmeside, og de skal jo helst leve op til medlemmernes forventninger og behov,” siger Dan Norén, bestyrelsesformand i AF86. ”Derfor valgte vi, blandt andet på opfordring fra repræsentantskabet, at sætte en spørgeskemaundersøgelse i søen, så vi kunne danne os et overblik over tingenes tilstand”.

Med næsten 1.000 besvarelser har foreningen da også et særdeles solidt grundlag at konkludere på og til at kunne arbejde videre med.

”1.000 svar er et meget højt tal, og det er vi både glade og taknemmelige for,” siger formanden, der ikke bare er tilfreds med antallet af svar. Også den fine opbakning til foreningens udgivelser er meget tilfredsstillende.

”I medlemmer er generelt rigtig godt tilfredse med de produkter vi har – altså Bredbåndsnyt, Håndbogen og hjemmesiden. Det er et rigtig flot billede, der tegner sig,” siger Dan Norén.

”Vi valgte også at spørge til tv-boks og bland selv-tv, da det er produkter, der ikke er slået så meget igennem blandt vores medlemmer, men det er produkter, vi synes giver nogle fine muligheder for at få tv som man selv vil have det. For eksempel kan man jo nu blande både sit  Netflix- og sit HBO-abonnement ind i sin tv-pakke. Man sparer udgiften til Netflix og HBO, og tv-pakken bliver ikke dyrere.”

Læs også seneste Bredbåndsnyt

Stor tilfredshed med Bredbåndsnyt

Undersøgelsen viser blandt andet, at 75 pct. af medlemmerne læser i Bredbåndsnyt og at 77 pct. af disse er tilfredse eller meget tilfredse med bladet. 21 pct. er ’hverken eller’, når det gælder tilfredshed med Bredbåndsnyt, mens blot ca. 2 pct. er utilfredse.

”Det er jo meget flotte tal. At tre ud af fire læser vores blad, og at der nærmest ingen utilfredshed er med bladet, må siges at være meget tilfredsstillende,” kommer det fra Dan Norén.

Det er især de korte nyheder og tips og tricks, der bliver læst. Det overrasker ikke formanden.

”Det virker oplagt, at man gerne vil have et hurtigt og nemt overblik over, hvad der lige rører sig omkring tv og internet, og at man med tips og tricks får nogle enkle vejledninger for eksempel til at forbedre sit internetsignal,” siger Dan Norén. I undersøgelsen bruger medlemmerne ord som informativt, spændende og væsentligt om Bredbåndsnyt.

Også Håndbogen er der tilfredshed med. 62 pct. læser den, når den hvert efterår omdeles sammen med Bredbåndsnyt, og den kaldes også informativ og væsentlig.

Også hjemmesiden skaber tilfredshed blandt medlemmerne. Under 3 pct. synes, det er svært eller meget svært at finde rundt på hjemmesiden, mens 30 pct. synes hverken eller. Til gengæld mener over 60 pct., at det er nemt eller meget nemt at finde rundt. Resten ’ved ikke’.

Læs også seneste Bredbåndsnyt

Når medlemmerne er inde på hjemmesiden, er det især driftstatus, kontakt og åbningstider, foreningens produkter og tips og tricks, der ledes efter.

”Det er også et godt resultat, for det viser, at hjemmesiden blev sat rigtigt sammen, da den gik i luften sidste vinter,” siger Dan Norén. ”Dengang brugte vi forskellige statistikker og interviews til at finde udaf, hvad medlemmerne brugte hjemmesiden til, og derfor blev den nye hjemmeside indrettet på disse ønsker.”

En funktion på hjemmesiden er, at man kan skifte tv-pakke og internethastighed. Hjemmesiden har elektroniske blanketter, så man døgnet rundt, året rundt kan bestille en ændring af tv-pakke og internethastighed. Den er der flere og flere, der benytter sig af.

”Det er en mulighed, der fungerer nemt og enkelt,” siger Dan Norén. ”Hele 82 pct. synes, det er nemt eller meget nemt at skifte pakke og internethastighed. Kun 3 pct. synes, det er svært.”

Nemt, billigt, vigtigt

I undersøgelsen spørges der også til tv-boks og bland selv-tv. Ingen af disse produkter er for alvor slået igennem i foreningen, og derfor ønskede bestyrelsen at vide, hvorfor. Blandt bestyrelsesmedlemmerne i AF86 ses både tv-boks og bland selv-tv som en rigtig god måde at få meget mere indflydelse på, hvad man selv vil se og ikke mindst hvornår.   

22 pct. har tv-boks, og de synes, det er både nemt og billigt og vigtigt. Blandt dem, der ikke har tv-boks, svarer de fleste, at de enten synes, det er dyrt eller unødvendigt.

”Det er ikke op til mig at sige, om 30 kr. om måneden i leje af en tv-boks er dyrt for den enkelte. Jeg synes, vi har en god pris på leje af tv-boks, og så synes jeg, det åbner for nogle fede muligheder, for eksempel bland selv-tv,” siger Dan Norén og påpeger, at man også kan få bland selv-tv uden tv-boksen, men så skal man have et kort i sit tv, og det kræver for de fleste en engangsinvestering på ca. 300 kr. til en kortlæser til tv’et.

Læs også seneste Bredbåndsnyt

Heller ikke bland selv-tv er noget, medlemmerne i AF86 har taget til sig for alvor. Kun 11 pct. benytter sig af muligheden for selv at vælge sine tv-kanaler og måske endda blande Netflix ind i sin tv-pakke og spare den månedlige udgift til Netflix – uden at tv-pakken bliver dyrere. En mellempakke koster 345,00 kr. uanset om det er med bland selv eller ej, en fuldpakke koster 470,00 kr. – bland selv eller ej.

”Jeg håber virkelig, at flere vil tage bland selv-mulighederne til sig og selv bestemme over deres tv-kanaler og streamingtjenester,” siger bestyrelsesformanden. ”En fjerdedel af medlemmerne synes, det er dyrt at have bland selv-tv, mens mere end halvdelen af medlemmerne synes, at det er nemt og overskueligt”.