Selvom der er to år til den nuværende administrationsaftale mellem AF86 og BO-VEST/Tranemosegård, så er det alligevel lykkedes bestyrelsen at forhandle en ny aftale på plads. Det kunne Dan Norén, bestyrelsesformand, fortælle under beretningen.

Den nye aftale gør administrationsaftalen 700.000 kr. billigere om året for AF86, også selvom den betyder, at foreningen fremover selv afholder visse udgifter, fx til PBS-opkrævninger, som BO-VEST tidligere stod for.

Det var der selvsagt tilfredshed med på årets repræsentantskabsmøde i AF86. faktisk forløb hele mødet meget stille og roligt, hvilket må tages som et tegn på, at tingene generelt går godt i AF86. Medlemmerne får tv og internet og til priser, der er attraktive i dagens marked.

Der blev selvfølgelig stillet nysgerrige spørgsmål undervejs. Fx til en stigning i udgifterne til kontorhold, men det skyldes, svarede formanden, at visse udgifter, der netop tidligere havde ligget i BO-VEST, nu ligger i AF86. Regnskabet for 2021 viser i øvrigt et overskud på 2,7 mio. kr. Budgettet for 2023 viser et overskud på ca. 800.000 kr., da et eventuelt frafald på tv-pakker vil kunne betyde et underskud. Derfor er der lagt en ’buffer’ ind i budgettet.

Men uanset debatten og spørgsmålene undervejs, var der enstemmig opbakning til beretningen, regnskabet og budgettet.

 

Genvalg til formanden

Der var også enstemmig opbakning til, at Dan Norén kunne fortsætte to år mere på posten som formand for foreningen. Der var ingen modkandidater, da han var på valg, og Dan takkede forsamlingen for dens støtte til hans virke.

Ifølge Dan har bestyrelsen i samarbejde med dens forretningsfører forsøgt at tage beslutninger, der driver foreningen i en retning, der er mest muligt til gavn for medlemmerne. Det handler om pris og kvalitet i et marked, der er præget af smarte slagtilbud, evige prisstigninger på tv-indhold og for tiden i et samfund ramt af inflation.

Der var kampvalg til bestyrelsesposterne. Steen Kevings havde ikke ønsket at genopstille, så der var seks kandidater til fem pladser i bestyrelsen – hvert år vælges der fem personer for to år ad gangen. I år var de opstillede kandidater Karin Engraf, Charlotte Birkved, Per Mogensen, Rutger Vagnild, Villy Sørensen og Kenneth Nielsen.

Sidstnævnte, Kenneth Nielsen, blev ikke valgt til bestyrelsen, men blev til gengæld suppleant til bestyrelsen sammen med Finn Stubtoft.

Lang og tro tjeneste

Med Steen Kevings farvel til bestyrelsen, var det 17 års erfaring, der trådte af. Steen har på den vis været med i en periode, hvor foreningen er gået fra at være en stor lokal forening i Brøndby til at være en af landets største antenneforeninger med medlemsafdelinger over hele Storkøbenhavn og Nordsjælland. Der var derfor helt fortjent bifald fra forsamlingen til Steen, der selv takkede for mange års godt samarbejde i bestyrelsen.


Bestyrelsen i AF86 består i dag af:

Dan Norén, bestyrelsesformand og forretningsudvalg
Torben Riedel, næstformand og forretningsudvalg
Claus Hansen, forretningsudvalget
Villy Sørensen, forretningsudvalget
Trygvi Streymnes
Karin Engraf
Per Mogensen
Per Seirup
Rutger Vagnild
Roan Blichfeldt
Charlotte Birkved
Kenneth Nielsen, suppleant
Finn Stubtoft, suppleant

Efter mødet var det en tilfreds formand, der gjorde status. ”Vi har igen haft en god aften med en rigtig fin stemning og dialog. Vi har haft forskellige ting oppe at vende, og det har vi gjort på en ordentlig måde. Det kan vi godt være tilfredse med alle sammen”, sagde formanden inden de fremmødte fik serveret stegt flæsk og persillesovs og kunne ønske hinanden en god sommer.